Topsport Alkmaar » Uitgelicht » Nieuwe Topsportpolis vervangt vouchersysteem

Nieuwe Topsportpolis vervangt vouchersysteem

geplaatst op 07 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 Er komt een belangrijke verandering aan in de vergoeding van zorgkosten: een nieuwe topsportpolis, bestemd voor A, B en HP topsporters in topsportprogramma’s groep 1 t/m 3, vervangt het vouchersysteem.

Inleiding
De afgelopen jaren hebben alle statushoudende topsporters (A, B en HP sporters) het Zilveren Kruis Topsport Pakket (beter bekend als vouchers) ontvangen. Deze konden topsporters gebruiken voor sportmedische zorg die door hun eigen zorgverzekering niet werd vergoed. Deze voorziening heeft zijn nut bewezen en tegelijk is geconstateerd dat het beter kan.

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnen de vouchers en wordt deze voorziening vervangen door de Nationale Topsportpolis van Zilveren Kruis Achmea. Deze zorgverzekering, speciaal op maat gemaakt voor de topsporter, vloeit voort uit het partnership wat NOC*NSF met Achmea is aangegaan. In lijn met het verscherpte focusbeleid van NOC*NSF wordt de Topsportpolis alleen aangeboden aan A, B en HP topsporters in de topsportprogramma’s groep 1 t/m 3.

Een gedeelde verantwoordelijkheid in het dragen van de kosten voor medische begeleiding is hier de pijler. De topsporter heeft een verantwoordelijkheid voor het hebben van een goede ziektekostenverzekering en de sport (bond, CTO en NOC*NSF) heeft een verantwoordelijkheid in het verzorgen van de dagelijkse training – en wedstrijdbegeleiding. Met deze topsportpolis wordt deze gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk gemaakt.

Wat is de Topsportpolis? (klik hier voor de meest gestelde vragen)
De Topsportpolis van Zilveren Kruis Achmea is een zorgverzekering die op maat is gemaakt voor topsporters met alle sportmedische ondersteuning waar topsporters veel gebruik van maken. Het is een pakket dat bestaat uit zowel een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een aantal specifieke topsport-items die in geen enkele andere polis wordt aangeboden en gesponsord worden aangeboden door Zilveren Kruis Achmea en NOC*NSF. Daarnaast kan de topsporter zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige kosten.

De Topsportpolis bevat onder andere:

Topsportanalyse en groot sportmedisch onderzoek 100 procent vergoed (beiden 1 keer per 2 jaar)
Onbeperkte fysio – en manuele therapie (op medische indicatie)
Blessureconsulten sportartsen 100 procent vergoeding
Aanvullende diagnostiek 100 procent vergoeding (MRI’s, echo’s, röntgenfoto’s en bloedonderzoek)
Preventief bloedonderzoek (2 keer per jaar, 1 keer uitgebreid en 1 keer basis)
Sportmassage (10 behandelingen per jaar)
Sport diëtetiek ( 2 consulten, 1 intake en 1 controle bij de diëtist 100 procent vergoeding)
Psychologische begeleiding (2 consulten, 1 intake en 1 controle bij een erkende psycholoog 100 procent vergoeding)
Vaccinaties 100 procent vergoeding.
Geen acceptatievoorwaarden
Voor € 92,45 per maand krijgen de topsporters het meest complete pakket, voor de laagste prijs en men kan zonder voorwaarden overstappen! Dit overstappen zonder acceptatievoorwaarden is een grote vooruitgang omdat topsporters veel fysiotherapie gebruiken en op basis daarvan geweigerd konden worden voor een aanvullende verzekering. Met de Topsportpolis worden de A, B en HP sporters zonder voorwaarden geaccepteerd.

Doelgroep

De Topsportpolis zal worden aangeboden aan A, B en HP topsporters van topsportprogramma’s in groep 1 tot en met 3. Zij kunnen vanaf heden alle informatie vinden over de inhoud van de polis, de voorwaarden en de overstapservice. Dit kan via www.zk.nl/topsport. Daarnaast kunnen topsporters bellen met de Topsportbalie op telefoonnummer: 071 – 7510062.
A, B en HP topsporters in topsportprogramma’s in groep 4.A en 4.B kunnen GEEN aanspraak maken op de Topsportpolis. Uiteraard kunnen ze tot en met 31 december 2013 nog gebruik maken van de vouchers uit het Zilveren Kruis Topsport Pakket.
Talentvolle sporters met een IT, NT of beloftestatus kunnen GEEN aanspraak maken op de Topsportpolis.
Voor de laatste twee groepen sporters (statushoudende topsporters groep 4A en 4B en sporters met een talentenstatus bieden Zilveren Kruis Achmea en NOC*NSF een collectiviteitskorting aan op de Zilveren Kruis Nationale Sportpolis via de sportbonden. Met deze sportcollectiviteit krijg je 5 procent korting op de basisverzekering en 10 procent korting op de aanvullende- en tandartsverzekering.

Als naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering wordt afgesloten krijgt de sporter gratis het ‘Beter Af Sportpakket’ met daarin goede aanvullingen voor sporters. In die aanvulling zitten onder meer extra vergoedingen voor sportmedisch onderzoek, 100 procent vergoeding van blessureconsulten bij een sportarts en 50 euro retour voor sportieve uitgaven. Deze aanvullende verzekering is door Sportzorg, 7 jaar op rij, verkozen als beste verzekering voor sporters. Voor meer informatie kun je gaan naar www.zk.nl/sport.

Om te voorkomen dat sporters die geen recht hebben op de Topsportpolis voor financiële sportmedische tegenvallers komt te staan, raden wij de betreffende sporters aan zich goed in de eigen verzekeringssituatie per 2014 te verdiepen. Het is belangrijk te bepalen of het nodig is extra aanvullend te verzekeren voor sportmedische kosten.

Vanuit de medische staf van NOC*NSF wordt dringend geadviseerd om een goede aanvullende verzekering te nemen. De bonden, CTO’s en NTC’s hebben hierin een belangrijke rol en wij verzoek hen dit uit te dragen en goed onder de aandacht te brengen bij de topsporters.

Wat betekent de komst van de Topsportpolis?

De komst van de Topsportpolis betekent voor A, B en HP topsporters in de groepen 1 t/m 3 dat zij maximaal aanvullend verzekerd zijn voor sportmedische kosten.
Voor A, B en HP sporters in de groepen 4A en 4B betekent de komst van de Topsportpolis dat zij zich vanaf 1 januari 2014 goed aanvullend moeten verzekeren, omdat zij GEEN gebruik meer kunnen maken van de vouchers.
Voor bonden, CTO’s en NTC’s betekent de komst van de Topsportpolis dat een groter deel van de individuele sportmedische kosten vergoed kan worden door de zorgverzekering van de topsporter. Zo kunnen bijvoorbeeld de jaarlijkse topsportmedische onderzoeken en topsportanalyses via de Topsportpolis worden vergoed. Dit geldt ook voor blessure consulten van sportartsen en behandelingen met een medische indicatie. Het is daarom van groot belang dat bonden de statushoudende topsporters dringend adviseren om over te stappen op de Topsportpolis.
Bonden zijn en blijven wel verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de overige medische begeleiding van topsportprogramma’s zoals preventieve behandelingen, dagelijkse training begeleiding en wedstrijdbegeleiding. Deze onderdelen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Topsportbalie
Om topsporters maximaal te ondersteunen bij het maken van hun keuze is een Topsportbalie bij Zilveren Kruis Achmea ingesteld. Deze balie wordt bemenst door twee ex-topsporters, Femke Roos (kano) en Marit de Gier (judo). Je kunt hier terecht met al je vragen over de inhoud, voorwaarden, zorgverleners en andere productvragen. Heb je specifieke vragen, kijk dan op www.zk.nl/topsport of bel de topsportbalie op 071 – 7510062.

Verdere informatie

Vanaf 15 november zijn alle productvoorwaarden van de Topsportpolis beschikbaar via www.zk.nl/topsport.
Het wettelijk bepaalde eigen risico, wat voor iedere Nederlander geldt, is voor 2014 vastgesteld op € 360 per jaar. Dit betekent dat de eerste € 360 aan basis medische kosten of specialisten kosten voor rekening van de patiënt komen.
Daarnaast kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Wij adviseren sporters dit NIET te doen.
Er zal gewerkt gaan worden met een beperkter aantal zorgverleners rond de CTO’s in Nederland. De lijst van zorgverleners is beschikbaar op www.zk.nl/topsport
Topsporters moeten zelf actie ondernemen om over te stappen. Dit kan vanaf 15 november 2013, maar voor 31 december 2013.
Overstappen kan – met behulp van de overstapservice van Zilveren Kruis – via www.zk.nl/topsport.
Om de overstap maximaal te ondersteunen, wordt er door Zilveren Kruis een Topsportbalie ingericht. Deze balie is bereikbaar via 071-7510062.
Bij statusverlies na 1 januari, kan de betreffende sporter nog drie maanden gebruik maken van de Topsportpolis waarna een passend aanbod wordt geboden voor de rest van het jaar.
Bij het verkrijgen van een status na 1 januari, is een upgrade naar de Topsportpolis per direct alleen mogelijk indien de betreffende sporter al bij Achmea of een aanverwante verzekering is aangesloten (o.a. Agis, Avero, FBTO, De Friesland). Het is dus een voordeel als ook topsporters die in aanmerking komen voor een status alvast overstappen naar Zilveren Kruis.
Voor sporters die niet zijn verzekerd bij Achmea of een aanverwante verzekering is een overstap na 1 januari en gedurende het kalenderjaar wettelijk niet mogelijk. Voor betreffende sporters wordt een tijdelijke regeling getroffen.
Het is voor bonden en CTO/NTC’s van belang om in gesprek te gaan met hun artsen en fysiotherapeuten over de gevolgen van de Topsportpolis en de wijze van declareren.