Voorzieningen

Alkmaar kent vele door NOC*NSF erkende talenten en topsporters! Als jij hier één van bent kan je gebruik maken van ons gehele voorzieningennetwerk in de provincie. Hieronder staan enkel de voorzieningen die bij jou in de regio worden aangeboden of die niet plaatsgebonden zijn.

Welke voorzieningen bieden wij u?
Naast talent zijn goede randvoorwaarden van essentieel belang voor het leveren van een topsportprestatie. Topsport Alkmaar, in samenwerking met NOC*NSF, doet er dan ook alles aan optimale randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Noord-Hollandse talenten en topsporters kunnen excelleren in hun tak van sport. Om hiervoor te zorgen is een kwalitatief hoogwaardig netwerk opgebouwd rondom topsport en talentontwikkeling en alles wat hier mee te maken heeft. Ondersteuning wordt geboden op de volgende gebieden:

• (Para)medisch
(o.a. krachttraining, blessurebehandeling, mentale coaching en voedingsadvies)
• Maatschappelijk
(o.a. onderwijs- en studieadvies, bemiddeling met onderwijsinstanties en sponsoradvies)
• Sportorganisatorisch
(o.a. themabijeenkomsten, workshops en video analyse)

Wat bieden wij aan bij jou in de buurt?
Naast algemene voorzieningen proberen we de begeleiding zo veel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke situatie van de topsporter of het talent. Topsport Alkmaar richt zich er op deze begeleiding zo dicht mogelijk bij huis of in de directe sportomgeving te organiseren.

Heeft u vragen en/ of wilt u een afspraak voor een talentgesprek? Neem dan contact met ons op.