Het loket

De opdracht die Topsport Alkmaar van de gemeente Alkmaar heeft gekregen, is het versterken van de talentontwikkeling. Topsporters en talenten moeten de kans krijgen hun sport optimaal te beoefenen en het loket kan hierin een rol spelen.

Het loket is voornamelijk bedoeld als adviesorgaan, maar dit is niet het enige. Er worden een aantal faciliteiten aangeboden en er kan bemiddeld worden tussen verschillende partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerking van een school met het topsportprogramma van een leerling. Topsport Alkmaar is een samenwerking tussen het Olympisch Netwerk Noord Holland en de gemeente Alkmaar. Dankzij deze samenwerking wordt een groot netwerk, met bijbehorende kennis, samengevoegd. Dit is noodzakelijk om topsporters, talenten en verenigingen voldoende te ondersteunen.

 

Een voorbeeld van de dagelijkse activiteiten van het Topsportloket is het optimaliseren van voorzieningen op het gebied van: onderwijs, huisvesting, medische begeleiding, mentale training, voedingsadvies en maatschappelijke begeleiding. Het loket zal daarnaast de besproken doelgroepen helpen met het verhogen van de topsportdeskundigheid en het versterken van de bestuurlijke slagkracht om hun ambities te realiseren.

 

Naast de ondersteuning van bovenstaande doelgroepen, wordt ook een link met het bedrijfsleven gelegd. De gemeente Alkmaar wil zich graag profileren als sport (talenten) stad. Één van de bijbehorende doelstellingen is het organiseren van aansprekende (top)sportevenementen. Topsport Alkmaar heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld als adviesorgaan.