Onderwijs

Topsporters en -talenten moeten er veel voor over hebben en besteden veel tijd aan hun sport, en hopen zo om uiteindelijk de absolute top te kunnen bereiken. De absolute top is helaas slechts weggelegd voor maar een select groepje. Minstens zo belangrijk is het daarom voor talenten om zich ook maatschappelijk te ontwikkelen. Als Topsport Alkmaar vinden we het daarom uiterst belangrijk dat scholen zo veel mogelijk meedenken om zo de optimale balans tussen school en sportbeoefening te vinden.

In de provincie Noord-Holland zijn er al een aantal Topsport Talent Scholen (voorheen LOOT scholen) die toptalenten in de sport ondersteunen om hun schoolcarrière met hun topsport te kunnen combineren. In Alkmaar is dit het Willem Blaeu. Topsport Talentscholen hebben een speciale erkenning vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierdoor hebben zij wettelijk meer aanpassingsmogelijkheden wanneer het gaat om de combinatie topsport en school.

Omdat er in Noord-Holland op dit moment in vier plaatsen een Topsport Talent School aanwezig is, en deze voor jonge talenten soms toch te ver van hun woonplaats afliggen, heeft Topsport Alkmaar in overleg met leerplichtambtenaren van verschillende gemeenten het initiatief genomen tot het stimuleren van Topsportvriendelijke scholen. Omdat zij geen speciale erkenning vanuit de overheid hebben, verschillen zij echter van Topsport Talentscholen in hun beleidsvrijheid. 

Topsport Alkmaar informeert scholen in het voortgezet onderwijs daarbij over de mogelijkheid die zij hebben om hun beleidsruimte te benutten en toptalenten op het gebied van sport de ruimte te bieden hun sportieve talent te combineren met school. Topsport Alkmaarkan scholen onder meer ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en bij de afweging of bij het beoordelen of een leerling kan worden aangemerkt als topsporter. Wanneer de school voldoet aan de door ons opgestelde criteria kunnen ontvangen zij van het Olympisch Netwerk het predikaat 'Topsportvriendelijke school' en zullen wij onze talenten wijzen op de faciliteiten die de school te bieden heeft.

Geïnteresseerd?
Topsport Alkmaar juicht het toe dat scholen in het voorgezet onderwijs hierop beleid maken ten behoeve van getalenteerde sporters, en wilt hen daartoe stimuleren door een officiele erkenning en het aanbieden van ondersteuning. Is uw school geïnteresseerd in het worden van een Topsportvriendelijke School? Neem dan contact met ons op.