Olympisch Netwerk Noord-Holland

Het Olympisch Netwerk Noord-Holland is opgericht in 2005 als alliantie tussen het NOC*NSF en sportservice Noord-Holland. Wij zijn daarmee één van de Olympische Netwerken die in Nederland zijn opgericht. In totaal beschikt Nederland over 10 provinciale en 3 stedelijke Olympische Netwerken.

Wat is ons toekomstbeeld?
Iedereen die binnen het werkgebied actief is in de topsport of talentontwikkeling heeft een relatie met het Olympisch Netwerk Noord-Holland.

Welke rol spelen wij?
Het Olympisch Netwerk Noord-Holland is, teneinde het topsportklimaat te optimaliseren, de natuurlijke verbinder tussen landelijk, provinciaal en (boven)lokaal topsport- en talentontwikkelingsbeleid.

Waar staan wij voor?
Het Olympisch Netwerk is de deskundige wegwijzer voor een ieder die in het werkgebied actief is binnen topsport en talentontwikkeling. 
 
Meer informatie op onze website.