Onderwijs en Sport

Sporten op hoog niveau vergt veel inzet en tijd van de sporter. Het is daarom belangrijk een goede balans te vinden tussen regulier onderwijs- en sportscholing. Zowel bij Topsport Talentscholen als bij Topsportvriendelijke scholen wordt ook vanuit de onderwijsinstelling nadrukkelijk aandacht besteed aan het vinden van de juiste balans.

Wat houden de twee typen in?

Topsport Talentscholen
In Alkmaar hebben de LOOT school Willem Blaeu.
Dat wil zeggen dat het Willem Blaeu een aankomend topsporter met een erkende status (LOOT leerling) vanuit de bond en talentvolle sporters uit de regio zo goed als mogelijk helpen om sport en studie te combineren. Er zijn 30 Topsport talent scholen in Nederland.Topsportvriendelijke scholen. We zijn blij dat Alkmaar een sterke school achter de ontwikkeling van talent heeft staan. Op de school zijn ze iedere dag aan het werk om voor iedere individuele TT leerling sport en studie nog beter te organiseren. In Alkmaar is het aantal leerlingen op de Topsport Talentenschool het hoogst van Nederland, hier zijn we dan ook trots op.
 

Topsportvriendelijke scholen
In samenwerking met de gemeente Alkmaar zijn we gestart met het uitwerken van een convenant voor topsportvriendelijke scholen. Hier wordt binnen de regels van de wetgeving, met de school gezocht naar een goede invulling je sport.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.