Criteria RTC

Criteria

Topsport Alkmaar hanteert criteria voor het bepalen wat officieel erkende Regionale Tranings Centra (RTC's) binnen Alkmaar zijn en daarmee in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit Topsport Alkmaar. Deze criteria zijn gebaseerd op afspraken met NOC*NSF, het ministerie van VWS en sportbonden en luiden als volgt:

  • Sporttechnische programma's binnen een RTC staan onder regie van een nationale sportbond (bond is aanspreekbaar op de kwaliteit en het resultaat van het programma).
  • Programma's binnen een RTC voldoen aan eisen uit het Meerjaren-opleidingsplan van desbetreffende sportbond.
  • Sporttechnische trainers / coaches binnen een RTC zijn benoemd of akkoord bevonden door de nationale sportbond en deze voeren het beleid en programma van de bond uit.