Dopingvoorlichting

Dopingvoorlichting

Alle Nederlandse topsportbonden hebben een Dopingreglement gebaseerd op de World Anti-Doping Code 2009 van het Wereld Anti-Doping Agenschap (WADA) en het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) van de Dopingautoriteit.

Dopingreglement ISR

Dopinglijst
Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

Dopinglijst 2012

Medicijngebruik
Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar een ontheffing voor aanvragen. In Nederland wordt dit een dispensatie genoemd, in het buitenland wordt vaak de term Therapeutic Use Exemption (TUE) gebruikt. Kom je dus in aanmerking voor dopingcontroles, kijk dan op www.dopingautoriteit.nl/GDS waar je de dispensatie dient te regelen.

Dispensatiebijlage

Whereabouts
Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts
aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters
met een A-, B- en HP-status van NOC*NSF. Of een sporter lid is van deze Testing Pool en
vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel
bekend gemaakt middels een brief van de Dopingautoriteit.

Whereaboutsbijlage

Doping in je vitaminepil
Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met doping. Hierdoor loop je onbewust het risico positief testen bij een dopingcontrole. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren, is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) ontwikkeld. Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen, dan hou je het risico op een positieve controle zo klein mogelijk.

Dopingcontrole
Zorg dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontrole. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. Heb je nog nooit een dopingcontrole ondergaan? Bekijk dan de online video. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole verloopt.

Drugs
Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden. Buiten wedstrijdverband zijn ze dus toegestaan. Maar let wel op! Cannabis is bijvoorbeeld enkele weken tot maanden na gebruik nog te vinden in je urine. En als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband nog wordt aangetroffen, dan test je positief!

100% Dope Free
100% Dope Free is een campagne waarbij je als sporter nee kunt zeggen tegen doping. Het is een manier van leven waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een dopingvrije sport. Ga naar de website, teken het statement tegen doping en draag de 100% Dope Free – True Winner armband. Want sport is veel te mooi voor doping!

Overige belangrijke zaken
Wil je meer informatie over bijvoorbeeld de rechten en plichten van minderjarigen of het begeleidend personeel. Bekijk dan de website van de Dopingautoriteit.

Minderjarigen
Begeleidend personeel
Sancties en rechtsmiddelen
Leidraad Meldingen

Vragen?
Heb je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen. Neem dan contact met ons op.