Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar gelooft in de positieve waarde van sport voor individu en maatschappij. Zij gelooft in de kracht van sport als doel, maar ook in de kracht van sport als middel, als instrument voor het realiseren van maatschappelijke en economische doelstellingen. Gemeente Alkmaar ziet de verdere ontwikkeling van Alkmaar sportstad als één van haar prioriteiten.

Talentontwikkeling
Speciale aandacht gaat uit naar de recreatiesport en de talentontwikkeling.
Het Topsportloket Alkmaar is in het leven geroepen om een beter (top)sportklimaat te creëren in Alkmaar. Het Topsportloket heeft onder andere tot taak verenigingen te ondersteunen met hun topsportbeleid en topsporttalenten te begeleiden. Tevens hecht Alkmaar belang aan de uitwisseling en toepassing van sport(medische)kennis zodat talenten optimale begeleiding krijgen bij het ontwikkelingen van hun sporttalent.

Binnenkort wil Alkmaar een aantal kernsporten en groeisporten aanwijzen en deze sporten extra faciliteren. Alkmaar heeft de ambitie om zich voor circa 10 sporten te ontwikkelen tot de opleidingslocatie van de (grote) regio. Daarnaast wil de gemeente de inwoners laten genieten van top(talenten)wedstrijden en evenementen.